Условия за ползване

Предвид влязлата в сила директива на ЕС за защита на личните данни, ние копирахме точките за поверителност и конфиденциалност от нашите общи условия на върха на тази страница, за да улесним максимално потребителите на този сайт. 

Защита на Личните данни. Поверителност.

 1. „Коргиф“ АД съхранява и използва Личните данни на Клиенти съобразно директивата на ЕС GDPR, както и разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 2. За да изпълнява функциите си на онлайн магазин, Corgif.com изисква от Клиенти да предоставят техни лични данни, включващи име, електронна поща, телефонен номер и адрес. Тези данни се използват за извършване на доставки на поръчаните от Клиенти артикули, както и за връзка с Клиенти с цел уточняване на детайли на техни поръчки. Corgif.com не извършва куриерски услуги, така че личните данни на Клиенти може да бъдат предоставени на независими куриерски фирми с цел извършване на доставки. Клиенти имат правото да избират фирмата, която да извърши доставката на тяхна поръчка, а ако не посочат такава, Corgif.com има правото да избере вместо тях.
 3. Corgif.com приема плащания с кредитна/дебитна карта. Всички транзакции се обработват от независим външен доставчик, и Corgif.com не съхранява данни за такъв вид плащания на собствените си сървъри.
 4. Corgif.com използва услугите на Google Analytics, за да следи онлайн трафикът минаващ през страниците на онлайн магазинът, включително IP адреси и държава/град от които произхождат, тип/версия на браузър, операционна система и доставчик на интернет. Тези данни се събират и съхраняват от Google Analytics и се изтриват автоматично след 14 месеца. Corgif-card.com използва тези данни за оптимизация на собствените си услуги. Всички данни в тази категория се събират и анализират групово и Corgif.com не прави опити и не разполага с функционалност, която да позволява те да бъдат свързвани с конкретни потребители. 
 5. Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Corgif.com при ползване от него на Сайта, както и на тяхната редакция и актуализация. Ако Клиентът желае тези негови данни да бъдат изтрити, може да го стори чрез изпращане на заявка до corgif@corgif.com.
 6. С приемането на настоящите Общи условия Потребителите попълнили форма за поръчка изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Corgif.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от осъществяване на контакт от служител на Corgif.com.
 7.  „Коргиф“ АД изрично уведомява Потребителите, че предоставените Лични данни няма да се отстъпват/предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.
 8. Corgif.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това се изисква от оправомощени органи, съгласно нормите на действащото законодателство или е необходимо, за да се спазят настоящите условия.
 9. В случай на пробив на сигурността на сървърите на Corgif.com или тези на доставчикът на системата за плащания с кредитни/дебитни карти, Corgif.com ще уведоми всички засегнати Клиенти и компетентните органи на реда във възможно най-кратък срок, след като този пробив стане достояние на Corgif.com. Corgif.com не съхранява данни за плащания на собствените си сървъри, така че евентуални пробиви в сигурността на Corgif.com биха се свеждали само до личните данни въведени в сайта, а именно име, електронна поща, телефон и адрес.

 

 

Corgif.com – уеб сайт за електронна търговия, собственост на „Коргиф“ АД, ЕИК 201541135, със седалище и адрес: гр. София, ул. „Антим I“ №53 , телефон: + 359 2 4181397,e-mail:corgif@corgif.com

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт!В случай, че ползвате услуги и/или функционалности на този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия.

ПРЕАМБЮЛ

Тези Общи условия уреждат отношенията между "Коргиф” АД (наричан по-долу и Corgif.com), дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Антим I №53, ЕИК: 201541135, ДДС Номер: BG 201541135, от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги (Потребители/Клиенти), намиращи се на домейн Corgif.com (наричани за краткост Сайт), както и отношенията с клиентите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от "Коргиф" АД (наричани за краткост Услуги). Настоящите Общи условия обвързват всички потребители. Използването на всеки един линк или бутон, или кликването върху обекти/изображения, разположени на страниците на Corgif.com (с изключение на линка към Общите условия), означава, че Потребителят безусловно се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва Общите условия. Идентификацията на Потребителите за целите на доказване на волеизявлението им за приемане на Общите условия се извършва, чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.Corgif.com IP адрес на Потребител, както и всяка друга предоставена информация. Всеки Клиент носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителите са длъжни незабавно да уведомяват „Коргиф” АД и съответните власти за всеки случай на неправомерно използване на тяхното потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. „Коргиф” АД не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

 

I.Условия за използване на Сайта.

 1. Потребителят разбира и се съгласява, че Услугите и Сайтът се предоставят "във вида, в който са". Corgif.com не поема никаква отговорност за актуалността и/или невъзможността да бъде доставена информация относно поръчки на Потребителя, негови или на други Клиенти мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че използването на този Сайт и/или материали от него доведе до възникването на повреди, за които е необходим ремонт или поправка/замяна на техническо оборудване, софтуер и/или информация, Клиентът поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
 2. Потребителят разбира и приема, че са възможни технически грешки в представената на Сайта информация, разлики в цветовата визуализация, дължаща се на различните компютърни конфигурации, както и промяна на дизайна на продуктите.
 3. Клиентът приема, че Corgif.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта и дължащи се на смущения на връзката с Интернет и/или функционирането на компютърното оборудване от потребителя.

II. Задължения на Клиента при регистриране.

 1. За използването на Сайта, Потребителят се задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за поръчка (наричана нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Corgif.com има право да заличи/изтрие информацията за неговите Лични данни и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

III. Защита на Личните данни. Поверителност.

 1.  „Коргиф“ АД съхранява и използва Личните данни на Клиентите съобразно директивата на ЕС GDPR, както и разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
 2. За да изпълнява функциите си на онлайн магазин, Corgif.com изисква от Клиенти да предоставят техни лични данни, включващи име, електронна поща, телефонен номер и адрес. Тези данни се използват за извършване на доставки на поръчаните от Клиенти артикули, както и за връзка с Клиенти с цел уточняване на детайли на техни поръчки. Corgif.com не извършва куриерски услуги, така че личните данни на Клиенти може да бъдат предоставени на независими куриерски фирми с цел извършване на доставки. Клиенти имат правото да избират фирмата, която да извърши доставката на тяхна поръчка, а ако не посочат такава, Corgif.com има правото да избере вместо тях.
 3. Corgif.com приема плащания с кредитна/дебитна карта. Всички транзакции се обработват от независим външен доставчик, и Corgif.com не съхранява данни за такъв вид плащания на собствените си сървъри.
 4. Corgif.com използва услугите на Google Analytics, за да следи онлайн трафикът минаващ през страниците на онлайн магазинът, включително IP адреси, държава/град на произход, тип/версия на браузър, операционна система и доставчик на интернет. Тези данни се събират и съхраняват от Google Analytics и се изтриват автоматично след 14 месеца. Corgif.com използва тези данни за оптимизация на собствените си услуги. Всички данни в тази категория се събират и анализират групово и Corgif-card.com не прави опити и не разполага с функционалност, която да позволява те да бъдат свързвани с конкретни потребители. 
 5. Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Corgif.com при ползване от него на Сайта, както и на тяхната редакция и актуализация. Ако Клиентът желае тези негови данни да бъдат изтрити, може да го стори чрез изпращане на заявка до corgif@corgif.com.
 6. С приемането на настоящите Общи условия Потребителите попълнили форма за поръчка изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Corgif.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от осъществяване на контакт от служител на Corgif.com.
 7.  „Коргиф“ АД изрично уведомява Потребителите, че предоставените Лични данни няма да се отстъпват/предоставят на трети лица за рекламни и промоционални цели.
 8. Corgif.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това се изисква от оправомощени органи, съгласно нормите на действащото законодателство или е необходимо, за да се спазят настоящите условия.
 9. В случай на пробив на сигурността на сървърите на Corgif.com или тези на доставчикът на системата за плащания с кредитни/дебитни карти, Corgif.com ще уведоми всички засегнати Клиенти и компетентните органи на реда във възможно най-кратък срок, след като този пробив стане достояние на Corgif.com. Corgif.com не съхранява данни за плащания на собствените си сървъри, така че евентуални пробиви в сигурността на Corgif.com биха се свеждали само до личните данни въведени в сайта, а именно име, електронна поща, телефон и адрес.

 

IV. Авторски права.

 1. Corgif.com дава право на Потребителите да използват всички Услуги, които са предоставяни в Сайта само и единствено за лични нужди и с нетърговска цел, и при условие че не се нарушават авторските права на Corgif.comи/или на трети лица. Материалите и информацията, съдържащи се и изложени на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този Сайт материали и информация в други сайтове е забранена.
 2. Corgif.com има право да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при наличие на допълнително сключен договор,уреждащ правата и задълженията на Corgif.com и лицето, публикуващо информацията.
 3. За стоки, представляващи обект на авторски и/или патентни права Corgif.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично предоставените права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
 4. Защитените от Закона за Авторското право и сродните му права стоки и услуги се предлагат в оригиналния си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна наCorgif.com и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

V. Представяни стоки и услуги на Сайта.

 1. Информацията за стоките и услугите в сайта е разпределена по вид на стоките и услугите като е възможно да бъде групирана по различни признаци. Цялата информация се представя на български и/или английски и френски език.
 2. За всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.
 3. Corgif.com не носи отговорност за неточности и непълноти в описанието на стоката, които не засягат основните й характеристики и/или се дължат на предоставена от продавача/производителя информация. Сайтът не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 4. Corgif.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, задължително дублирани на Български език, доколкото спецификата и терминологията на двата езика позволява точен превод. Всички произведения, които са на английски език се предлагат в оригиналния си вид.
 5. Цените в Сайта са в български Лева с включен ДДС или еквивалента им в EUR или USD.
 6. „Коргиф“ АД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като Corgif.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
 7. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите и/или с рекламна цел. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от Corgif.com и настоящите Общи условия не са в сила. Corgif.com не поема никаква отговорност за/при използването от Потребителите на някой от сайтовете на трети лица, за които има предоставени препратки на Сайта и/или тяхното съдържание. Corgif.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на Потребителя.

VI. Закупуване на стока и/или услуга, представена в Corgif.com.

 1. Потребителят поръчва стоки и услуги, представяни от Corgif.com. като избира стоките, количеството им, начина и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти и чрез натискане на съответните бутони.
 2. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги и тяхното количество.
 3. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с "Коргиф" АД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена (договорът за сключен) след потвърждаване на направената поръчка, следвайки инструкциите в Сайта.
 4. Corgif.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Corgif.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи каквото и да е обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите вече платени и/или депозирани от потребителя.

VII. Доставка на закупените стоки.

 1. Срокът за доставката до посочения от Потребителя адрес зависи от времето за изработка и/или персонализация на поръчката. За поръчки на налични артикули без довършителни дейности, срокът за доставка е от 24 часа до 4 работни дни до адрес в рамките на на Република България и от 4 до 10 работни дни за доставки извън територията на Република България. Срокове не текат в неработни/празнични дни. Възможни са забавяния, за които ще бъдете уведомени от наш сътрудник.
 2. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин (с куриер, по пощата или в офиса на „Коргиф“ АД) и според посочените срокове. Corgif.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното oдобрение от страна на Потребителя.
 3. В поле “Забележки” на формата на поръчката, Потребителят има възможност да упомене удобен ден за доставка и/или други подробности, с които при възможност „Коргиф“ АД ще се съобрази.
 4. „Коргиф“ АД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.
 5. В случаите когато от клиента са зададени в писмена форма конкретни адрес, дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката,„Коргиф“ АД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 6. Доставката се извършва до входната врата на Клиента, което е: вратата на апартамента или офиса за функциониращи жилищни или офис сгради; входа на сградата, когато тя е в груб строеж или вратата на двора, при къщи с дворно място.
 7. „Коргиф“ АД не носи отговорност за закъснение в случай, че забавянето се дължи на куриер или поради независещи от „Коргиф“ АД обстоятелства.
 8. При доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. При евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка следва да бъде незабавно уведомен сътрудник на „Коргиф“ АД на тел. +359 2 4181397 или 0892 210750.
 9. При приемане на пратката от Купувача без забележки, всички претенции поради загуба или повреди губят валидност. Ако не бъде изготвен протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пакета, се губи възможността за подаване на оплакване/рекламация.
 10. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и се намира на посочения от Клиента адрес.
 11. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Коргиф“ АД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Повторната доставка в този случай е за сметка на Клиента и се извършва след изрично негово указание в този смисъл.
 12. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 13. Клиентът има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоките, но само в случай, че същите са с ненарушена цялост на опаковката и стоката е във вида, в който е получена, заедно с придружаващата я документация и при условията по чл. 55 от ЗЗП.
 14. Corgif.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

VIII. Плащане на закупени стоки и услуги.

 1. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги (наложен платеж) Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Corgif.com или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в седемдневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Corgif.com се задължава да възстанови частично или изцяло платената сума.
 2. При плащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "Коргиф" АД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозитът бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в седемдневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Corgif.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума.
 3. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в седемдневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Corgif.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума.

IX. Отказ от закупена стока

 1. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок (работни дни) от получаване на поръчката. Ако Потребителят заяви връщане на Corgif.com на закупената стока той следва да я предостави във вида, в който е била доставена - със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и придружаващата я документация.
 2. Правото на връщане на стоката не може да се упражни в случай, че поръчаната стока е била предварително надписвана, гравирана по желание на Клиента или по някакъв друг начин променяна от състоянието, в което е била първоначално представена в Сайта. В случай, че независимо по каква причина стоката е променена, същата не подлежи на връщане, освен ако има дефект или нарушена цялост, настъпила вследствие транспортирането.

X. Разни.

 1. Corgif.com има право да променя технологията и дизайна на Сайта и предоставяните Услуги без предварително известяване.
 2. Corgif.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
 3. „Коргиф“ АД управлява този Сайт от офиса си в София, България. Corgif.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи и/или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
 4. Консултации оn-line през сайта, или по телефон, се предоставят в рамките на работното време: от 9:00 до 17:30 часа, от понеделник до петък на телефони + 359 2 4181297 или 0892 210750 и имейл corgif@corgif.com
 5. Настоящите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Коргиф” АД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Corgif.com има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.
 6. При използване услугите на Corgif.com потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други изисквания на законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.